Mesafeli Satış Sözleşmesi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR SATICI: CIEL SILVER
ADRES: Alemdar Mahallesi Dr.Eminpaşa Sokak Kardeşler Han No:12/401 Fatih / İSTANBUL
TELEFON: 0(212) 571 10 69
E-MAİL: info@cielsilver.com
WEB ADRESİ: www.cielsilver.com
TÜKETİCİ: .........................
(Bu sözleşmede Müşteri olarak tanımlanacaktır.)
ADRES: .........................
TELEFON: .........................
E-MAİL: .........................

Müşteri sözleşmenin konusu olan ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet - elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının işletmemize ulaştırılmış olması ve bedelini Müşterinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, CIEL SILVER ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından imzalanıp işletmemize ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

CIEL SILVER ile MÜŞTERİ arasında: CIEL SILVER’a ait www.cielsilver.com internet adresinden elektronik ortamda MÜŞTERİ ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan alışverişleri ve malın MÜŞTERİ’ye teslimi veya ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri, İş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, markası, modeli, rengi adedi, satış bedeli ve ödeme şekli www.cielsilver.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada ve aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler .../.../... tarihine kadar geçerlidir. Mal / Ürün/Hizmet Türü: .........................
Marka/Model/Renk: .........................
Adedi: .........................
Ödeme Şekli: .........................
Tüm Vergiler Dahil Peşin Satış Fiyatı: .........................
Peşinat Tutarı: .........................
Toplam Satış Fiyatı: .........................
Faiz miktarı: .........................
Faizin hesaplandığı yıllık oran: .........................
Kargo Ücreti: .........................
Teslimat Adresi: .........................
Teslim Edilecek Kişi: .........................
Fatura Adresi: .........................

ÖDEME MÜŞTERİ; www.cielsilver.com alan adlı internet sitesinden sipariş ettiği mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedellerini CIEL SILVER’ın TR 8500 0320 0000 0000 7637 0468 iban numaralı hesabına kredi kartı ile ödeyecektir.

Kredi kartı ödeme tarihi banka ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. MÜŞTERİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

GARANTİ ŞARTLARI

www.cielsilver.com adlı internet sitesinde satışa sunulan ürünler garanti belgesinde belirtilen firmaların ve yetkili servislerin garantisi altındadır. CIEL SILVER www.cielsilver.com'da satışa sunulan tüm ürünler garanti belgesi ile birlikte MÜŞTERİ’lere iletmektedir. Aksi belirtilmediği sürece ürünlerin garanti süresi 2 yıldır. Yetkili servis dışında gerçekleştirilen tamir ve/veya bakım işlemleri sonucu meydana gelen hasarlar garanti kapsamı dışındadır. www.cielsilver.com adlı internet sitesinden ürün satın alınması, yukarıda ilan edilmiş hüküm ve şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

TESLİMAT

CIEL SILVER’ın satışa sunduğu mal veya hizmetin MÜŞTERİ tarafından sipariş edilmesi ve söz konusu mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedelinin MÜŞTERİ tarafından CIEL SILVER’ın havuz hesabına yatırılması halinde, CIEL SILVER satın alınan ürünü/ürünleri MÜŞTERİ’ye teslim etmekle mükelleftir.
CIEL SILVER’ın satışa sunduğu mal veya hizmetin MÜŞTERİ’ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin imzalı nüshasının CIEL SILVER’a ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ’nin ?www.cielsilver.com’dan? kredi kartı ile ödeme yapmış olması şarttır.
Teslimat; stokun müsait olması ve mal veya hizmet bedelinin www.cielsilver.com havuz hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Sözleşme konusu mal/hizmet yasal otuz günlük süre ve bu süreye ek olarak durumun gereklerine göre kullanılacak on günlük ek süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süreler içinde MÜŞTERİ’ye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
MÜŞTERİ tarafından herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, CIEL SILVER mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sözleşme konusu mal/hizmet, MÜŞTERİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden CIEL SILVER sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu mal/hizmetin MÜŞTERİ'ye teslimi aşamasında dağıtım hizmetini üstlenen kuruluşun/firmanın karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen mal/hizmetin MÜŞTERİ'ye teslim edilememesinden ötürü CIEL SILVER’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

TESLİMAT MASRAFLARI

MÜŞTERİ’nin; www.cielsilver.com alan adlı internet sitesinden sipariş verdiği mal ve hizmetlerin teslimat masrafları MÜŞTERİ’ye aittir. Kapıdan ödeme seçeneği ile yapılan satışlarda, kargo ücreti ve tahsilat giderleri sipariş esnasında MÜŞTERİ’den tahsil edilir. Kredi kartı ödeme sistemi ile yapılan satışlarda MÜŞTERİ kargo ücretini taşıyıcı firmaya ürünü teslim alırken peşin olarak ödemeyi kabul eder. Kargo taşıma bedelleri taşıyıcı firmanın liste fiyatları geçerli olacaktır ve her ürünün desi ve ağırlığına göre değişkenlik gösterir.CIEL SILVER dilediği zaman kargo ücretleri ile ilgili kampanya yapabilir.

MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI

MÜŞTERİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya ürün bedeli, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden yedi gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli MÜŞTERİye aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, sipariş üzerine özel olarak yapılan ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü üründe cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ, satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
MÜŞTERİ mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyebileceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğunu MÜŞTERİ şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, MÜŞTERİ’ye aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini CIEL SILVER’a ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde teslimat giderleri MÜŞTERİ’ye ait olmak üzere CIEL SILVER’a geri göndermekle yükümlüdür.
Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi MÜŞTERİ’nin siparişte kullandığı Kredi Kartını ve kimlik (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürünü teslim eder. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde MÜŞTERİ sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise MÜŞTERİye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. MÜŞTERİ üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aramadığı takdirde teslimat aynı adrese MÜŞTERİ tarafından karşılanacak ücret karşılığı gerçekleştirilir. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilemeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını MÜŞTERİ şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacatır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı CIEL SILVER’ın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Onsekiz yaşından küçük kişiler www.cielsilver.com adresinden alış-veriş yapamaz.. www.cielsilver.com üzerinden alışveriş yapabilmek için en az onsekiz yaşında olmak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin teyidi MÜŞTERİ'nin onsekiz yaşından büyük olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir.
Tüm iletişim ücretleri MÜŞTERİye aittir. MÜŞTERİ bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

CIEL SILVER'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

CIEL SILVER, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. CIEL SILVER, MÜŞTERİ’nin kişisel ve kredi kartı bilgilerini TC. Kanun ve Yönetmeliklerine, genel ahlak ve toplumsal kurallarına aykırı bir şekilde kullanmamayı, hukuki işlemler haricinde 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin onay vermesi hali dışında MÜŞTERİ’nin üyelik bilgileri ile kişisel bilgilerine, CIEL SILVER dışında bir başka üye veya kullanıcı ulaşamaz ve değiştiremez. Ancak bu bilgiler, www.cielsilver.com internet sitesinin kendi bünyesinde, MÜŞTERİ profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir.
CIEL SILVER MÜŞTERİ’lerin www.cielsilver.com internet sitesinden yaptıkları alışveriş esnasında sanal ortamda bıraktıkları izleri/bilgileri (cookies) üçüncü kişiler ile paylaşmamayı taahhüt eder.
CIEL SILVER www.cielsilver.com'daki dizgi ve sistem hatası kaynaklı fiyat ve içeriklerden sorumlu değildir ve bu hatalarla ilişkili siparişleri iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
CIEL SILVER www.cielsilver.com'da yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer tüm bilgiler) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

VAATLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar KDV Dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve diğer tüm vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SÖZLEŞME TARİHİ: .../.../...

TARAFLAR ARASINDAKİ YAZIŞMALARI İSPAT

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda CIEL SILVER’a ait defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtlarının HMK anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen CIEL SILVER kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Tarafların ilişkilerinde karşılıklı rızaları ile yaptıkları iş bu sözleşme hükümleri, birinci derecede öncelikli olarak uygulanır. Sözleşmenin uygulanmasında, matlaplar madde metnine dahildir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ikinci sırada, mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
Anlaşmanın ekleri, fiyat listeleri, ileride yapılacak sipariş protokolleri bu anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır.
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm sözleşmeden çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda taraflar yapılmış sözleşme çerçevesinde müzakere yaparak maddeyi yenileyebilirler.

MÜCBİR SEBEPLER

İlgili makamlardan alınacak belge ile tevsik edilmek kaydıyla fiili savaş, istila, isyan halleri, grevler, lokavtlar, yangın, doğal afet, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve sair mücbir sebeplerin varlığı veya bunlardan doğacak olan sonuçların işin icrasını engellemesi, menetmesi veya geciktirmesi halinde CIEL SILVER yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik veya hiç yerine getirememekten dolayı sorumlu değildir. Bu hallerde CIEL SILVER temerrüde düşmüş addedilemeyecek, herhangi bir isim altında CIEL SILVER dan tazminat talep edilmeyecektir ve teslim süreleri bu mücbir sebeplerin varlığı ve etkisinin sürdüğü sürece cezasız uzatılacaktır.
CIEL SILVER mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ, söz konusu siparişinin iptal edilmesini veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine ödenir.

FESİH

CIEL SILVER dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
YETKİLİ MAHKEME İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İSTEK VE ŞİKAYETLER

CIEL SILVER hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi Alemdar Mahallesi Dr.Eminpaşa Sokak Kardeşler Han No:12/401 Fatih / İSTANBUL adresindeki 0(212) 571 10 69 numaralı telefona bildirebilirsiniz.
Garanti, İptal Ve İade
Garanti, İptal Ve İade

Sipariş Esnasında İptal Etme :

Siparişinizi Sipariş Hazırlanıyor statüsünde ise iptal butonuna basarak iptal edebilirsiniz. Daha sonra Siparişlerim bölümünden siparişinizin son durumunu kontrol edebilirsiniz.

Siparişiniz Kargoya Verildi Aşamasında İptal Etme :

Hesabım sekmesinde siparişinizin durumu kargo aşamasında ise, siparişiniz iptal edilememektedir. Fakat siparişinizin size ulaşması ile birlikte ürünü iade edebilirsiniz.

Satın Aldığım Ürünü İade Etme :

Tarafımıza iade isteği bildirildikten sonra, Ürün elinize ulaştığı andan itibaren 7 iş günü içerisinde orjinal paketi ile beraber tarafımıza gönderilmelidir.

İade :

Ürünün iade şartlarına göre (zarar görmemiş, çizilmemiş kontrolü, yapıldıktan sonra tarafımızdan kredi kartınıza iade işlemi gerçekleştirilir. Bu sure Bankanıza göre değişebilmektedir.

İade adresi :

CIEL SILVER

Alemdar Mahallesi Dr.Eminpaşa Sokak Kardeşler Han No:12/401 Fatih / İSTANBUL

TEL: 0(212) 571 10 69
Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi

Sitemiz, öncelikle üye ve müşterilerine daha güvenli bir ortam oluşturmayı ilke edinmiş bir site olarak, aşağıdaki gizlilik kurallarına uyulmasını şart koşar:

· E-mail adresiniz hiç bir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklanmayacak ve kullanılmayacaktır.
· E-mail adresinize önceden rızanız alınarak zaman zaman sadece sitemiz ve ürünleri hakkında tanıtım ve kampanya haberi gönderilecektir.
· Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, diğer üyelerle paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler sadece müşteri profilimizi daha iyi belirleyip size daha iyi hizmet verebilmek için kullanılacaktır.
· Sitemiz, kredi kartı bilgilerinizi hiçbir yerde saklamamak ile birlikte bu tür bilgileri üyelik bilgileri adı altında da sizden istemeyecektir.
· Alışveriş esnasında sitemizin çalışanları dahil olmak üzere kimse kredi kartı bilgilerini görmeyecektir. Bu bilgiler, sadece yüksek güvenlik şartları altında direk olarak birlikte çalıştığımız bankalara iletilmektedir.

Sitemiz, aşağıdaki işlemleri sağlamak ve yürütmek amacıyla kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyar;

· E-posta aktive olması,
· Siparişinizi yönetmek,
· Ödemenizi doğrulamak,
· Siparişinizi hakkında sizi bilgilendirmek,
· Ürününüzü size ulaştırmak,
· İzin verdiğiniz takdirde, yeniliklerimiz hakkında sizi bilgilendirmek,
· Size mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmak,
· Her alışverişinizde bir güvenlik kaydı.
Kullanım Koşulları
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus auctor velit id tortor cursus, ac fringilla ex sodales. Fusce sollicitudin auctor eros, sed commodo lectus pulvinar id. Donec efficitur massa lacus, eget ultricies enim malesuada ac. Sed in ante sem. Sed non placerat nisi. Aenean nulla tortor, egestas at tortor non, tempor rhoncus nulla. Nam et rhoncus ex. Etiam eros nibh, tempus vitae tortor ac, imperdiet tincidunt nulla. Donec sagittis sed odio quis porta.
Ödeme Yöntemleri
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus auctor velit id tortor cursus, ac fringilla ex sodales. Fusce sollicitudin auctor eros, sed commodo lectus pulvinar id. Donec efficitur massa lacus, eget ultricies enim malesuada ac. Sed in ante sem. Sed non placerat nisi. Aenean nulla tortor, egestas at tortor non, tempor rhoncus nulla. Nam et rhoncus ex. Etiam eros nibh, tempus vitae tortor ac, imperdiet tincidunt nulla. Donec sagittis sed odio quis porta.
Ücretsiz Kargo

Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo

7/24 Destek

Müşterilerimize 7/24 destek sunuyoruz

Para İadesi

30 gün içinde paranızı iade garantisi veriyoruz

Güvenli E-ticaret

Sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz

  • Toplam 300.00 ₺
  • İndirim (20%) - 10.00 ₺
  • Toplam 270.00 ₺